برنامه هیات حیدریون اصفهان محرم 91
برنامه دهه اول محرم 91 هیات حیدریون اصفهان:
مداح: مهدی رعنایی
مکان : 4راه نظر- حسینیه حیدریون اصفهان
زمان : ساعت 13 بعداز ظهر
هیات حیدریون اصفهان
+ نوشته شـــده در جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ساعــت20:10 تــوسط مدافــــع حریــــــــم رقیــــــــه |